වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 8 වන පරිච්ඡේදය | නමීගේ ආගමනය

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 8 වන පරිච්ඡේදය | නමීගේ ආගමනය

 • June 2, 2018 at 10:42 PM
  Permalink

  Niyamai…
  Digatama Liyamu
  Obeta jaya…!!!

 • May 6, 2018 at 7:43 PM
  Permalink

  කට්ටිය එකතු කර ගන්නවා වගේ
  මංකොල්ල කර කණ්ඩායමට

 • May 6, 2018 at 7:04 PM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 6, 2018 at 6:18 PM
  Permalink

  නියමයි.බොහොම ස්තූතියි

 • May 6, 2018 at 5:23 PM
  Permalink

  Thank you!!!

 • May 6, 2018 at 1:48 PM
  Permalink

  thanx….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!