2018 ජනවාරි බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

සැමටම සුබ නව වසරක් වේවා. ලොකු කාලෙකට පස්සේ තමයි නැවත වාරයක් බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය අරන් එන්න හැකි උනේ..

2018 ජනවාරි 05
Udanchhoo

2018 ජනවාරි 12
Kaalakaandi
Mukkabaaz
1921

2018 ජනවාරි 19
Vodka Diaries
My Birthday Song
Union Leader
Nirdosh

2018 ජනවාරි 26
Aiyaary
Pad Man

 

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!