කව්ද දිනන්නේ New York Film Critics Circle ?

මම මේ ලිපියෙන් බලාපොරත්තු වෙනවා නිව්යෝක් නගරය මුලික කරගෙන ප්‍රකාශකරණ නිර්මාණවලට ඇඟයීම ලැබෙන 78 වරටත් පැවැත්වු New York Film Critics Circle උළෙලෙ ත්‍යාග ලාභින් පිලිබද විස්තරයක් ගෙන එන්න . මෙහි ජයග්‍රහයකයන් 2012-12-02 දින ප්‍රකාශයට පත් කලා මෙහි ත්‍යාග ප්‍රදානත්සවය එන මස එනම් 2013 ජනවාරි 7 Gotham වලදී ලබා දේ . එමෙන්ම මෙම උළෙල හොද පුර්ව දැනුම් දිමකි එළබෙන ඔස්කාර් සම්මාන උළලේ ජයග්‍රහණයන් පිලිබදව. මෙහිදි හොදම සිනමා නිර්මාණය වුයේ 2013 ජනවාරි 11 වන දින ඇමරිකාමේ තිරග විම අරඔන Zero Dark Thirty සිනමා නිර්මාණයයි.අනෙක් ජයග්‍රහයකයන් හා ජයග්‍රහණ පහත දැක්වේ .
BEST PICTURE
“Zero Dark Thirty”
BEST DIRECTOR
Kathryn Bigelow, “Zero Dark Thirty”
BEST ACTOR
Daniel Day-Lewis, “Lincoln”
BEST ACTRESS
Rachel Weisz, “The Deep Blue Sea”
BEST SUPPORTING ACTOR
Matthew McConaughey, “Bernie,” “Magic Mike”
BEST SUPPORTING ACTRESS
Sally Field, “Lincoln”
BEST SCREENPLAY
Tony Kushner, “Lincoln”
BEST CINEMATOGRAPHY
Greig Fraser, “Zero Dark Thirty”
BEST FOREIGN LANGUAGE FILM
“Amour”
BEST ANIMATED FEATURE
“Frankenweenie”
BEST NON-FICTION FEATURE
“The Central Park Five”
BEST FIRST FEATURE
“How to Survive a Plague”
~ලිපිය චේතිය සහෝගෙන් ~
නැවත හමුවෙමු ස්තුතියි

විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!