සිනමාවේ ගීත ලොවින් 127 | Ka Ka Ka Po | [ Kadhalum Kadandhu Pogum ] | සිංහල උපසිරසි සමඟ

ඉතා මෑතකදී ඉතාමත් ජනප්‍රිය වූ විජය් සේදුපතිගේ කා කා පෝ ගීතය..
චිත්‍රපටය- කාදලුම් කඩන්දු පෝගුම්..(ආදරයත් පසුවී යයි)Various_hard_sound_effects_devicesගීතය නැරඹීම සඳහා ඉහලින් ඇති පින්තූරය ක්ලික් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!