සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 15 | Befikra FULL VIDEO SONG | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

…දාංගලේත් පොඩ්ඩම පොඩ්ඩක් තිබිය යුතුයි…

Befikra FULL VIDEO SONG – Tiger Shroff, Disha Patani – Meet Bros ADT – Sam Bombay with Sinhala Subtitlesmaxresdefault (2)

තාරක නුවන් දිල්හාර (129 Posts)


One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 15 | Befikra FULL VIDEO SONG | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

  • July 2, 2016 at 4:17 PM
    Permalink

    නියමයි….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!