සිනමාවේ ගීත ලොවින් 91 | Bolna | [Kapoor & Sons] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ගීතය සඳහා සිංහල උපසිරසි ලබාදීම – දිලිප් නුවන්
2A73665E00000578-3157939-Ring_on_The_actor_was_notably_wearing_his_wedding_ring_at_the_ev-a-22_1436698373863

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!