සිනමාවේ ගීත ලොවින් 86 | Do Pal Ruka | [Veer Sara] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

maxresdefault

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ has 43 posts and counting. See all posts by ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 86 | Do Pal Ruka | [Veer Sara] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • April 10, 2016 at 7:10 AM
    Permalink

    එල එල බන් මේක ලස්සන සින්දුවක්. තේරුමත් එක්ක තියෙද්දී තවත් හොදයි…
    ස්තූතියි සහෝ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!