සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 9 | Love Me Like You Do – Hosanna (Vidya Mashup Cover) | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

අද මේ අරගෙන එන්නේ Vidya නම් යොවුන් ගායිකාව විසින් Ellie Goulding ගේ Love Me Like You Do ගීතය සහ Vinnaithaandi Varuvaayaa සිනමාපටයේ Hosanna ගීතය එක්කල අපූර්ව Mashup එකක්.2

එසේනම්, නුඹ ආලය කරනා හැටියට මාහට ආලය කරන්න

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ (39 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ has 39 posts and counting. See all posts by ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!