රුවට වඩා විවිද හඬින් ලොව පිනවූ Joe Alaskey මහතාණෙනි ඔබ සමාදානයේ සැතපේවා!!!

Joe Alaskey යන නම ඔබට හුරුපුරුදු නොවූවත් ඔහුගේ විවිධ හඬවල් ඔබ සැබවින්ම අසා ඇති. ඔහු නළුවෙක්, හාසය උත්පාදන ශිල්පියෙක් මෙන්මහඬ ශිල්පියෙක්. ඔබ වරක් හෝ නැරඹු Bugs Bunny(බග්ස් බනී), Daffy Duck (ඩෆි ඩක්), Sylvester (සිල්වෙස්ටර්), Tweety (ට්විටි) කාර්ටූන් චරිත වලට හඬ දායකත්වය දුන් ශිල්පියා ඔහුයි.

එමෙන්ම  Rugrats මාලාවේ චරිත වලට මෙන්ම එහි All Grown Up! සීරියස් එකට සහ ෆිල්ම් තුනට හඬ දායකත්වය ලබා දුන්නා. එමෙන්ම Casper සහ එහි The Spooktacular New Adventures of Casper. මාලාවටද ඔහු හඬ දායකත්වය ලබා දුන්නා.joealaskey2-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA

මෙසේ හඬ ශිල්පියෙක් ලෙස ලොවක් පිනවූ ඔහු පසුගිය පෙබරවාරි 03 වනදා තම දිවියෙන් සමුගත්තා. පිළිකාවක් හේතුවෙන් මියයන විට ඔහු 63 වන වියේ පසුවූවා.

Joe Alaskey

උපත

Joseph Francis Alaskey

April 17, 1952

Troy, New York, U.S.

විපත

February 3, 2016 (aged 63)

Los Angeles, California, U.S.

මරණයට හේතුව

Cancer

වෘත්තීය

Actor, comedian, voice artist

ක්‍රියාකාරී කාලය

1983–2016

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “රුවට වඩා විවිද හඬින් ලොව පිනවූ Joe Alaskey මහතාණෙනි ඔබ සමාදානයේ සැතපේවා!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!