2016 පෙබරවාරි මස හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

සුපුරුදු විදියට මේ මාසෙත් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය අරගෙන තමයි මේ ආවේ. පෙර මාසවලට සාපේක්ෂව මේ මාසයේ සිනමාපට රාශියක්ම තිරගත වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එනම්  සිනමාපට 55 ක් මේ පෙබරවාරි මස හොලිවුඩයේ තිරගත වනවා. මෙතරම් සිනමාපට පැමිණියත් මේ මාසයේ ඉහලම රසික අවධානය යොමුව තිබෙන්නේ 12 වනදා තිරගත වන ෆොක්ස් සමාගම ගෙන එන මාර්වල් සිනමාපටයක් වන Deadpool කෙරෙහිය.


පෙබරවාරි 03

පෙබරවාරි 04

පෙබරවාරි 05

පෙබරවාරි 11

පෙබරවාරි 12

පෙබරවාරි 17

පෙබරවාරි 19

පෙබරවාරි 26

පෙබරවාරි 29

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!