2016 වසරේ කොමික් කතා පාදක කරගත් සිනමාපට

ඕනෑම වසරක ආකර්ශනීයම සිනමාපට අතරට කොමික් පාදක කරගත් සිනමාපට වලට රසිකයන් අතර ඉඩක් වෙන්ව තිබෙනවා. සාර්ථක හෝ අසාර්ථක හෝ වේවා මෙම සිනමාපට පැමිණෙන තුරු රසිකයන් නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටිනවා. මේ අරගෙන ආවේ 2016 වසරේ කොමික් පාදක කරගත් සිනමාපට කැලැන්ඩරයයි.

Deadpool
February 12, 2016new-deadpool-promo-images-offer-hints-movie-s-unconventional-tone-492440

Batman v Superman: Dawn of Justice
March 25, 2016Watch-batman-v-superman-dawn-of-justice-online

Captain America: Civil War
May 6, 2016captain-america-civil-war1

X-Men: Apocalypse
May 22, 2016ew-cover-1373-xmen_612x380-1

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
June 3, 2016TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS

Suicide Squad
August 5, 2016Suicide-Squad-Movie-Cast

Doctor Strange
November 4, 20165OEpkjK

Assassin’s Creed
December 21, 2016maxresdefault

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2016 වසරේ කොමික් කතා පාදක කරගත් සිනමාපට

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!