සිනමාවේ ගීත ලොවින් 72 | Janam Janam | Dilwale (2015) (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

“සැමදා මා තුරුලේ රැඳී සිටිනු මැන”

(ලිපියේ ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය නරඹන්න)3

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 72 | Janam Janam | Dilwale (2015) (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • February 16, 2016 at 5:32 AM
    Permalink

    ela tnx , “sanam re”, “sanam teri kasam” song dekath karanna

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!