2015 වසරේ ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා

2.2015 වසරේ ජනප්රි යතම රූපවාහිනි කතා මාලා.

ගෙවීගිය 2015 වසර රූපවාහිනී කතාමාලා බොහොමයක් විකාශය වූ වසරක්. අද මේ අරගෙන ආවේ imdb.com අඩවියට අනුව 2015 වසරේ ජනප්‍රියතම කතා මාලා 20යි.

1.

Jessica Jones (2015 TV Series)

2.

The Man in the High Castle (2015 TV Series)

3.

The Expanse (2015 TV Series)

4.

Into the Badlands (2015 TV Series)

5.

F is for Family (2015 TV Series)

6.

Making a Murderer (2015 TV Series)

7.

Narcos (2015 TV Series)

8.

Supergirl (2015 TV Series)

9.

Mr. Robot (2015 TV Series)

10.

Ash vs Evil Dead (2015 TV Series)

11.

Daredevil (2015 TV Series)

12.

Quantico (2015 TV Series)

13.

Limitless (2015 TV Series)

14.

The Magicians (2015 TV Series)

15.

Scream Queens (2015 TV Series)

16.

Blindspot (2015 TV Series)

17.

Empire (2015 TV Series)

18.

Master of None (2015 TV Series)

19.

The Last Kingdom (2015 TV Series)

20.

iZombie (2015 TV Series)

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

5 thoughts on “2015 වසරේ ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා

 • January 9, 2016 at 7:25 AM
  Permalink

  ko bn walking dead

 • January 6, 2016 at 10:31 AM
  Permalink

  Jessica Jones Sub dena eka nathara karada… 🙁

 • January 6, 2016 at 8:10 AM
  Permalink

  මෙලෝම රහක් නැති සෙට් එකක් තමයි රේටිංග්ස් අරගෙන තියෙන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!