හොලිවුඩ් නිළියන් මේකප් නැතුව මෙහෙමයි

හොලිවුඩ් සුරෑපී නිළියන්  කතා බහට ලක්වෙන චරිත වනවා. එම සුරූපී නිළියන් විසි දෙනෙක් මේකප් නැතුව සිටින ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා. මේකප් නැතුව හොලිවුඩ් නිළි රූප පහතින් බලන්න


AnnaLynne McCord

AnnaLynne-McCord


Anne Hathaway

Anne-Hathaway


Beyonce

Beyonce


Demi Lovato

Demi-Lovato


Hilary Duff

Hilary-Duff


Jennifer Lawrence

Jennifer-Lawrence


Kathy Griffin

Kathy-Griffin


Katie Couric

Katie-Couric


Katy Perry

Katy-Perry


Kim Kardashian

Kim-Kardashian


Lady Gaga

Lady-Gaga


Maria Shriver

Maria-Shriver


Mila Jovovich

Mila-Jovovich


Mila Kunis

Mila-Kunis


Nicole Richie

Nicole-Richie


Nicolette Sheridan

Nicolette-Sheridan


Pamela Anderson

Pamela-Anderson


Sharon Stone

Sharon-Stone


Tyra Banks

Tyra-Banks


Uma Thurman

Uma-Thurman

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

5 thoughts on “හොලිවුඩ් නිළියන් මේකප් නැතුව මෙහෙමයි

 • April 16, 2019 at 7:03 PM
  Permalink

  makeup nathuwath lassana keepa denek innawa.

 • January 11, 2016 at 6:31 PM
  Permalink

  apith mekap walata rawatenawene ?

 • December 31, 2015 at 10:15 PM
  Permalink

  kalakirenava oi

 • December 22, 2015 at 2:44 PM
  Permalink

  Anne Hathaway nm make up nathuwa lassanai

 • December 22, 2015 at 8:38 AM
  Permalink

  sasara kalakirenawa ban ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!