සිනමාවේ ගීත ලොවින් 65 | Mudhal Mazhai

ඔන්න මම කාලෙකට පස්සේ මංසලට ගොඩවැදුනා.

අද මං අරන් ආවේ සුන්දර දමිල සිනමා ගීතයක්.

සිනමාපටය භීමා…..

රංගනය  වික්‍රම් සමගින් ත්‍රිශා…

එහෙනම් ආපහු හම්බවෙමු..o (1)

සුනෙත් පන්ඩුල (11 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!