සිනමාවේ ගීත ලොවින් 65 | Mudhal Mazhai

ඔන්න මම කාලෙකට පස්සේ මංසලට ගොඩවැදුනා.

අද මං අරන් ආවේ සුන්දර දමිල සිනමා ගීතයක්.

සිනමාපටය භීමා…..

රංගනය  වික්‍රම් සමගින් ත්‍රිශා…

එහෙනම් ආපහු හම්බවෙමු..o (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!