ඩිස්නි චරිත ටැටූ ගැහුවොත් කොහොම වේවිද?

ප්‍රනීත් චින්තක සොයුරා සොයා දුන් අපූර්ව පින්තූර එකතුවක් තමයි මේbelle santana2 santana3 Tattooed-Alice-in-Wonderland-Disney Tattooed-Alice-in-Wonderland-Jack-Daniels-Disney Tattooed-Ariel-Little-Mermaid-Disney Tattooed-Disney-Characters-Ariel-Alice-Snow-White Tattooed-Prince-Eric-and-Ariel-Little-Mermaid-Disney Tattooed-Snow-White-Disney

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!