ඉදිරි දිගහැරුම XCIV | Toy Story 4 | 2017 පැමිණෙන බොනීගේ සෙල්ලම්බඩු

අති සාර්ථක Toy Story 1, 2, 3 සිනමාපට වලට පසුව Toy Story 4 නිපදවීමට ඩිස්නි/පික්සාර් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. 2017 පැමිණෙන මෙය 3 වන සිනමාපටයේ අවසානයට ඇන්ඩි වෙතින් බොනී නම් දැරිවියට ලබාදුන් පසු කතාව වන බවට පැවසේ. ටෝයි ස්ටෝරි ටෙරර්, ස්මෝල් ෆ්‍රයි වැනි කෙටි නිර්මාණ හරහා බොනීගේ සෙල්ලම්බඩු කතාව ආරම්භ කර ඇති නිසා ඇන්ඩි වෙනුවට බොනීගේ ආගමනය ගැටළුවක් නොවනු ඇත. සුපුරුදු පරිදි වූඩි, ජෙසී, බස් ප්‍රධාන කොටගෙන කතාව ගෙතෙනු ඇත.toy-story-4

තිරගතවීම: 2017 නොවැම්බර් 22 (USA)
අධ්‍යක්ෂණ: John Lasseter
ධාවන කාලය: 1h 30m
හඬ දායකත්වය: Tom Hanks, Tim Allen
වර්ගීකරණය: Animation|Comedy|Fantasy
තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!