2015 ඔක්තෝම්බර් කොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය….

unnamed1

ඔක්තෝම්බර් 1unnamed

Film Name  –  Puli

Director  –  Chimbu Deven

Cast  –  Vijay, Sudeep, Sridevi, Shruti Haasan, Hansika Motwani

Genre  –  Fantasy

Producre  –  SKT Studios

 

ඔක්තෝම්බර් 2 2 films

Film Name  –  Dummy Tappasu

Director  –  Ravi OS

Cast  –  Praveen Prem, Ramya Pandian

Genre  –  Comedy

Producre  –  ———

 

ඔක්තෝම්බර් 16 3 films

Film Name  –  Irudhi Suttru

Director  –  Sudha Kongara

Cast  –  R. Madhavan, Ritika Singh, Mumtaz Sorcar

Genre  –  Sports drama

Producre  –  Thirukumaran Entertainment , Y NOT Studios

 

ඔක්තෝම්බර් 214 films

Film Name  –  10 Enradhukulla

Director  –  Vijay Milton

Cast  –  Vikram, Samantha Ruth Prabhu

Genre  –  Road thriller

Producre  –  Fox Star Studios , AR Muragadoss Productions

 

ඔක්තෝම්බර් 215 films

Film Name  –  Ko 2

Director  –  Sarath Mandava

Cast  –  Bobby Simha, Prakash Raj, Nikki Galrani

Genre  –  Political thriller

Producre  –  RS Infotainment

(අන්තර්ජාලය ඇසුරින්)
මේ ලිපියෙත්.  අදහස් හා යෝජනා කියන්නකෝ…
www.facebook.com/charuka4u
තවත් තොරතුරු ලබා ගන්න… මගේ බ්ලොග් පිටුවට එන්න…
http://charukalakshitha.blogspot.com/

2 thoughts on “2015 ඔක්තෝම්බර් කොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!