මේ වාරයේ රූපවාහිනී තිරයේ නව මුහුණු සහ නොදකින මුහුණු (Part 2)

මේ වාරයේ රූපවාහිනී තිරයේ නව මුහුණු සහ නොදකින මුහුණු (Part 1)

https://info.baiscopelk.com/?p=10279


The Blacklist01 2014 Octomber (1)

Hisham Tawfiq තෙවන අදියරේ දී Red’s bodyguard Dembe ලෙස එක්වනු ඇත.


 

Elementary

John Noble හතරවන අදියරේදී ෂර්ලොක් ගේ පියා ලෙස එක්වනු ඇත.


 

The Flash01 2014 Octomber (1)

Teddy Sears පළමු ෆ්ලෑෂ් වූ ජේ ගැරික් ලෙස එක්වනු ඇත.

Shantel VanSanten පොලිස් නිලධාරිනියක් ලෙස එක්වනු ඇත.01 2014 Octomber (1)

Tony Todd ෆ්ලෑෂ් ගේ සතුරෙකු වන සූම් ලෙස එක්වනු ඇත.01 2014 Octomber (1)

Violett Beane සූම් සහ ෆ්ලෑෂ් ගේ සටනට මැදිවන චරිතයකට එක්වනු ඇත.01 2014 Octomber (1)

Keiynan Lonsdale විසින් වොලී වෙස්ට් නම් ෆ්ලෑෂ් ගේ චරිතය නිරූපණය කරයි.

Rick Cosnett (එඩී තෝන් ලෙස) දෙවන අදියරෙන් ඉවත් වන ප්‍රධාන චරිතයකි.


Gotham01 2014 Octomber (1)

Michael Chiklis විසින් GCPD හි Captain Nathaniel Barnes ලෙස එක්වනු ඇත.

තියෝ ගැලවන් ලෙස James Frain මෙවර එක්වේ.

ටබිතා ගැලවන් ලෙස Jessica Lucas මෙවර එක්වේ

Leo Fitzpatrick මෙවර පාතාල නායකයෙක් ලෙස එක් වේ.01 2014 Octomber (1)

Michelle Veintimilla මෙවර එක්වන නව චරිතයකට පණ පොවයි.01 2014 Octomber (1)

බ්රුස් වෙයින්ගේ අනාගතයේ විශ්වාසී සගයෙක් වන ලුෂියස් ෆොක්ස් ගේ චරිතය ගෝතම් හිදී Chris Chalk විසින් රඟ දක්වනු ඇත.

Natalie Alyn Lind විසින් Natalie Alyn Lind නම් චරිතය රඟ දක්වයි. එම චරිතය බ්රුස්ගේ ආදර හිත ගත් චරිතයක්.

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “මේ වාරයේ රූපවාහිනී තිරයේ නව මුහුණු සහ නොදකින මුහුණු (Part 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!