නිව් ඇවෙන්ජර්ස් ඉලුමිනාටි සිංහලෙන් කියවන්න #01 (හොර රහසේ වීර ක්‍රියා)

ප්‍රධාන චරිත: අයන් මෑන්, ඩොක්ටර් ස්ට්‍රෙන්ජ්, රීඩ් රිචර්ඩ්(මිස්ටර් ෆැන්ටෑස්ටික්), නේමෝර්(සබ්මැරීනර්), බ්ලැක් බෝල්ට්), චාර්ල්ස් එක්සේවියර්. අනෙකුත් චරිත: කැප්ටන් ඇමෙරිකා, තෝර්, ස්වැප්,

Read more

මාර්වල් ඇවෙන්ජර්ස් ඉන්ෆිනිටි වෝ පූර්විකාව 02 – Part 02

පළවන පූර්විකාව මෙතැනින් සහ මෙතැනින් කියවන්න. දෙවන පූර්විකාවේ පළමු කොටස මෙතැනින් කියවන්න එල් සී දමැල්

Read more

හන්ට් ෆො වුල්වරීන් සිංහලෙන් කියවන්න : #1 | වුල්වරීන් සොයා යාම (Part 03)

අකුරු අපැහැදිලි නම් අදාළ පික් එක උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කිරීමෙන් පික් එක ලොකු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊටපස්සේ බ්‍රවුසර් එකේ බැක්

Read more

හන්ට් ෆො වුල්වරීන් සිංහලෙන් කියවන්න : #1 | වුල්වරීන් සොයා යාම (Part 02)

අකුරු අපැහැදිලි නම් අදාළ පික් එක උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කිරීමෙන් පික් එක ලොකු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊටපස්සේ බ්‍රවුසර් එකේ බැක්

Read more

හන්ට් ෆො වුල්වරීන් සිංහලෙන් කියවන්න : #1 | වුල්වරීන් සොයා යාම (Part 01)

ටික දවසකට කලින් මම ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති වුල්වරින් චරිතය ඇතුලත් කොමික් කතාමාලාවක් අලුතෙන් මාවල් ආයතනය ආරම්භ කර ඇති බව

Read more