කොමික් චරිත කිහිපයක්ම රඟ දැක්වූ නළු නිලියන් 10 දෙනෙක්

තිසර නියෝමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Chilling Adventures of Sabrina (2018) – Clip- Salem Appears | සිංහල උපසිරැසි සමග

Chilling Adventures of Sabrina (2018) – Clip- Salem Appears | සිංහල උපසිරැසි සමග ⇓ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය ⇓ Kavishal Rasintha (kavii)

Read more

Aquaman – Official Extended Trailer #2 (2018) | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග

  හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Dark Phoenix (2019) | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග

  චාමර සම්පත්

Read more

THE GIFTED – Season 2 (2018) | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග

උපසිරැසි ගැන්වූ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය යූටියුබ් තුලින් අවහිර කර ඇති බැවින් මෙතැනින් හෝ මෙතැනින් ගොස් වීඩියෝව නරඹන්න චාමර සම්පත්

Read more