සිනමාවේ ගීත ලොවින් 251 | Chumma Kizhi (DARBAR) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්

ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න තිසර නියෝමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Pattas (2020) | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරසි සමඟ

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය මෙතැනින්  පිවිස නරඹන්න M.T.R තරිඳු රුක්ෂාන් පෙරේරා

Read more

Bigil (2019) | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරසි සමඟ

Bigil – Official Trailer | Thalapathy Vijay, Nayanthara | A.R Rahman | Atlee | AGS පූර්ව ප්‍රචාරක පටය මෙතැනින්  පිවිස

Read more

Maharshi (2019) | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරසි සමඟ

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය මෙතැනින් පිවිස නරඹන්න Initial Release – May 9 2019 චානක ඉඳුනිල්

Read more
error: Content is protected !!