බලන්න හොඳ TV Series 10ක් – Episode 01

මෑත කාලයේ මම බලපු හොඳම TV Series 10ක් ගැන review කරන්න මම හිතුවා. මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා බලන්න අලුත් TV

Read more

S. Shankar : The Genius of Song Picturisation

ගීත නිර්මාණය(Song Making) කියන්නේ චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ අතිශය වැදගත් මෙවලමක්. අවමය එක හොඳ ගීතයක් වත් චිත්‍රපටයක අඩංගු වනවා නම් චිත්‍රපටියක් මිනිසුන්

Read more

The Forgotten Army AKA Azaadi Ke Liye (2020) පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග

The Forgotten Army-Azaadi Ke Liye කියන්නේ එතෙක් මෙතෙක් ඉන්දියානු වෙබ් කතාමාලා ඉතිහාසයේ වැඩිම කතාබහට ලක්වුණු නිර්මාණයක්. හැමදාම බලන ඇක්ෂන් ත්‍රිලර්ස්

Read more
error: Content is protected !!