මාර්වල් විශ්වයේ ඉදිරියෙදී නිකුත්වීමට නියමිත රූපවාහිනී කතාමාලා ‌‌- #2

මාර්වල් විශ්වයේ ඉදිරියෙදී නිකුත්වීමට නියමිත රූපවාහිනී කතාමාලා – #2 මේ අරගෙන එන්නේ මාවල් විශ්වයේ ඉදිරියේදි නිකුත් වීමට නියමිත කතාමාලා වල

Read more

මාර්වල් විශ්වයේ ඉදිරියෙදී නිකුත්වීමට නියමිත රූපවාහිනී කතාමාලා

මාර්වල් විශ්වයේ ඉදිරියෙදී නිකුත්වීමට නියමිත රූපවාහිනී කතාමාලා  ගොඩක් කාලෙකට පස්සෙ ඔන්න ආයෙත් ආවා පොස්ට් එකක් අරන්. අද කියන්න යන්නෙ ඉස්සරහට

Read more

මාවල් විශ්වයේ ඉදිරියෙදී නිකුත්වීමට නියමිත රූපවාහිනී කතාමාලා – #2

මේ ගෙන එන්නේ මාර්වල් විශ්වයේ ඉදිරියේදී නිකුත් වීමට නියමිත රුපවාහිනි කතාමාලා වල දෙවෙනි හා අවසන් පොස්ට් එක. මෙම කතා මාලා

Read more

මාවල් විශ්වයෙ ඉදිරියේදී නිකුත්වීමට නියමිත රූපවාහිනී කතාමාලා – #1

අදත් මං අවේ මාර්වල් පොස්ට් එකක් අරන්… අද කියන්න යන්නේ ඉදිරියට එන්න තියෙන මාර්වල් TV Series ගැන. සමහර ඒවා MCU(Marvel

Read more

මාවල් චරිත මොන මොන චිත්‍රපට ස්ටුඩියෝ වලටද අයිති…

මේක මගේ පලවෙනි පොස්ට් එක. මං DC වලව වඩා වැඩියෙන් Marvel වලට තමා වැඩියෙන් කැමති. (එහෙම කියලා DC ෆිල්ම්, TV

Read more
error: Content is protected !!