මගේ ඇසින් මෙරට සිනමාව…

මම අද ලිවීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ලාංකීක සිනමාව පිළිබඳව මා දකින්නා වු ඇසින් මට සිතුනා වු දේවල් පිළිබඳව වේ .වර්තමානයේදී ඇත්තටම මෙරටට

Read more

රූපවාහිනි වැඩසටහන් වර්ගීකරණ

වර්තමානයේ අන්තර්ජාලයෙන් රැපවාහිනි වැඩසටහන් නැරඕමට මෙන්ම සැටලයිට් ඔස්සේ විකාශනය වන විදේශිය නාළිකා හා කතාමාලාවන් නැරඕමට අප සැම හුරැවී ඇත. සමහර විට

Read more

ඩිජිටල් සිනමා තාක්ෂණය ගැන තොරතුරු…ඔබේ දැනුමට

මේකේදී මම කතා කරන්නේ ඩිජිටල් සිනමා තාක්ෂණය ගැනයි. ඩිජිටල් තාක්ෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගන්නේ චලනවන පින්තුර හා ඩිජිටල් පින්තුර ග්‍රහණය කරගැනීමටයි.මෙහිදි දත්ත ගබඩා කිරිමට දෘඩතැටි

Read more
error: Content is protected !!