2013 වසරේ ඉහළම ආදායම් ලැබූ බොලිවුඩ් චිත්‍රපට….

පසු ගිය වසරේ බොලිවුඩයේ ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි රාශියක් තිරගත වුනා. ඒවා අතරින් ඉහළම ආදායම් ලැබූ චිත්‍රපටි නම් (මෙහි ගණනය කිරීම් ඉන්දීය

Read more

Amityville – ගම්බද නිවසක අඳුරු ඉතිහාසයේ නවතම ගොදුරු

Amityville කතා මාලාවේ නවතම දිගහැරුම ලබන වසරේදී තිරගත වීමට සුදානම්ව ඇත.මෙයට පෙර මෙම කතා මාලාවේ සිනමා නිර්මාණ 11ක් තිරගත වී

Read more
error: Content is protected !!