ඉදිරි දිගහැරුම… (XLVI) | Dumb & Dumber මෝඩ ජෝඩුව…

1994 වසරේ දී නිකුත් වෙච්ච කොමඩියක අලුත්ම අනුබැඳියක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ… කැමති නැතිනම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒත් මේ

Read more

Homeland – Game On (3 x 4) – නැවතත් හරි පාරට…

කොටස් තුනක්ම හැල්මේ ගලාගෙන ගිහින් ඔන්න දැන්නම් නියම ට්‍රැක් එකට වැටුනා කියලා හිතෙනවා. “Game On” කතාංගයේ අවසානය අපි කවුරුත් නොහිතපු තැනකට

Read more