ෆිල්ම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නට පහසු මගක්

ගොඩක් අයට ෆිල්ම් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී ඇතිවන ප්‍රශ්නයක් තමයි හරිහමන් මෘදුකාංගයක් නොමැති වීම. විශේෂයෙන් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී තමයි. ඔය ප්‍රශ්නෙ ඇතිවෙන්නේ.

Read more
error: Content is protected !!