මීළඟ වොල්වෙරින් කව්රුන් වේවිද?

වසර 15ක චරිත නිරූපණයකින් පසුව හියු ජැක්මන් වොල්වෙරින් චරිත නිරූපනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 2017 පැමිණෙන වොල්වෙරින් තෙවන සිනමාපටය ඔහුගේ අවසන් එක්ස් මෙන් සිනමාපටය වන බව ඔහු පවසා තිබෙනවා. සැබවින්ම ඔහු 2017න් පසු ඉවත් වනවා නම් ෆොක්ස් සමාගමට හියු වෙනුවට ආදේශක රංගන ශිල්පියෙක් හෝ නැවත වරක් ප්‍රති නිර්මාණයක් සමඟ නැව චරිත හඳුන්වා දීමට සිදුවනවා. MTVනාලිකාව සමඟ පැවති වැඩසටහනකදී හියු මේ ගැන තමාගේ අදහස් දක්වා තිබෙනවා, තමන්ගෙන් පසු ඇඩමැන්ටියම් නිය හිමිවිය යුත්තේ කාටද යන්න පිලිඹද. ඒ ටොම් හාර්ඩි යි.o (1)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “මීළඟ වොල්වෙරින් කව්රුන් වේවිද?

  • September 28, 2015 at 8:36 PM
    Permalink

    මට නම් වෙන වුල්වි කෙනෙක් ගැන හිතන්නවත් බෑ සහෝ hugh jackman තරම් හොඳට වුල්විගෙ චරිතෙට ගැලපෙන කිසි කෙනෙක් නෑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *