ඇරෝ හතරවන අදියර සඳහා කොන්ස්ටන්ටීන් එක්වෙයි.

කොමික් රසිකයන් ප්‍රීතියෙන් පුරවන ආරංචියක් පසුගියදා cw ආයතනය නිකුත් කරා. ඒ ඔක්තෝම්බර් 07 වන දා ආරම්බ වන ඇරෝ හතරවන අදියර වෙනුවෙන් NBC නාලිකාවේ විකාශය වූ dc චරිතයක් වන කොන්ස්ටන්ටීන් එක්වන බවයි. නමුත් මේ ආරංචිය සුවිශේෂී වන්නේ කොන්ස්ටන්ටීන් කතා මාලාව NBC ආයතනය විසින් පළමු අදියර අවසන් වීමටත් පෙර නවත්වා දැමූ නිසයි. එනම් පළමු අදියරේ කොටස් 13ක් විකාශය වූ අවස්ථාවේ අඩු ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර හේතුවෙන් නවතා දැමීමට ඔවුන් තීරණය කරා.

නමුත් ප්‍රීතියට කරුණ නම් ඇරෝ සඳහා එක්වන්නේ මෙම NBC කොන්ස්ටන්ටීන් චරිතයම වීමයි. ඒ නිසා මැට් රයන් මේ චරිතය සුපුරුදු පරිදි රඟ දක්වනු ලබනවා.

දැනට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ කොන්ස්ටන්ටීන් එක් කතාංගයකට පමණක් එක්කර ගැනීමටයි. හැබැයි මේ ආරංචිය ප්‍රීතියට කරුණක් උනත් මේක කොන්ස්ටන්ටීන් කතා මාලාව නැවත ආරම්භයක් නොවන බව තවමත් පවසනවා. එනම් ඇරෝ එක් කතාංගයකින් පසුව නැවතත් කොන්ස්ටන්ටීන් රූපවාහිනියේ දකින්නට අවස්ථාවක් ළඟකදී උදා නොවන බව පැවසෙනවා.

constantinearrow-135141-135444 copy

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

4 thoughts on “ඇරෝ හතරවන අදියර සඳහා කොන්ස්ටන්ටීන් එක්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *