2015 පෙබරවාරි බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

පරක්කු වෙලා හරි ඔන්න අදත් බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය අරගෙන ආවා…

1941368_10152860748839843_2702466519308924783_o

පෙබරවාරි 06

 • Jai Jawaan Jai Kisaan
 • Bachpan Ek Dhokha
 • Shamitabh
 • Hum Tum Dushman Dushman

Jey-Jawaan-Jey-Kissan

පෙබරවාරි 13

 • Dirty Politics
 • Roy
 • MSG – The Messenger of God

Roy-movie-trailer-2

පෙබරවාරි 20

 • Badlapur
 • Prithipal Singh… A Story

maxresdefault

පෙබරවාරි 27

 • Dum Laga Ke Haisha
 • Luckhnowi Ishq
 • Hey Bro
 • Ab Tak Chhappan 2
 • Badmashiyaan – Fun Never Ends

badmashiyaan-fun-never-ends-poster-image

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *