ඉදිරි දිගහැරුම (LXXVIII) | Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! – නත්තල සොරකම් කිරීම

1360316776_how_the_grinch_stole_christmas-oo

Dr. Seuss යන අන්වර්ථ නමින් ළමා කතා රචනයේ යෙදුනු Theodor Seuss Geisel ගේ තවත් ළමා කතාවක් පාදක කරගෙන සජීවීකරණ සිනමාපටයක් නිර්මාණය කිරීමට Universal Pictures සැලසුම් කර තිබෙනවා.

uploads_4f741ed6-4766-4d8b-8cc5-18b60482c4c0-dr_seuss_how_the_grinch_stole_christmas_ver2_xlg

1966 මෙන්ම 2000 දී මෙය පාදක කරගෙන නිර්මාණ නිර්මාණය වුනා.

MCDDRSE EC020

මෙවර අධ්‍යක්ෂණය Pete Candeland මෙන්ම නිෂ්පාදනය Illusion Entertainment මගින්ද සිදුකරනු ලබනවා.

ilumination-bar

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *