ඉදිරි දිගහැරුම (LXXVI) | Power Rangers (2016) – (Reboot)

mighty_morphin_power_rangers__reboot_by_mycierobert-d7idrnx

1993 සිට තවමත් විකාශය වන ඇමරිකානු විනෝදාත්මක සහ වෙළඳ භාණ්ඩ අධිකාරිය ලත් ළමා රූපවාහිනී කතා මාලාවක් ලෙස Power Rangers හැඳින්විය හැකිය. එමෙන්ම මෙය ලබාගත් සාර්ථකත්වය නිසාම සිනමාපට දෙකක් ලෙසද පසුකාලීනව නිපදවීම සිදුවිය. ඒ

Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (June 30, 1995)
Turbo: A Power Rangers Movie (March 28, 1997) ලෙසටයි.

DB4AA315-77F9-40B7-8A89-F6EA89AFA7D1

නමුත් මේවා රූපවාහිනී කතා මාලාව තරම් සාර්ථක නොවීම නිසා නවතම සිනමාපටය ප්‍රතිනිර්මාණයක් ලෙස නිපදවීමට නිර්මාපකයන් තීරණය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පෙර සිනමාපට ද්විත්වයේ සිනමා ප්‍රයෝග එකල පැවති තාක්ෂණයටත් වඩා පහල මට්ටමක පැවතීම ඒවා අසාර්ථක වීමට බෙහෙවින් බලපෑවේය. මේ නිසා මෙවර නවීනතම තාක්ෂණය යටතේ නව නිර්මාණය බිහිකිරීමට කටයුතු කරන බව පැවසේ.

power_rangers_66763

සුපිරි බලයන් සමඟ අසමසම සුපිරි ඇඳුම් කට්ටලයක් ලද උසස් පාසල් මිතුරන් පිරිසක් වටා මේ කතා මාලාව දිගහැරේ. ඔවුන් එම බලයන් යොදාගෙන ලෝකය නපුරන්ගෙන් රැකගන්නා අකාරය විදහා දැක්වුණි.

power-rangers-reboot-writer

නවතම සිනමාපටය පිළිඹඳ තොරතුරු කිසිවක් තවමත් එළිදක්වා නොමැත. Action | Fantasy | Sci-Fi යන වර්ගීකරණයන් යටතේ මෙය එළිදැක්වේ.

MMPR

තිරගතවන දිනය – 2016 ජූලි 22

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *