විශ්වය රැකගත් අපරාධකරුවන්ගේ තිරය පිටුපස සිදුවීම්

marvels-guardians-of-the-galaxy-cast-concept-art-2014

ගාර්ඩියන් ඔෆ් ගැලැක්සි මේ වන විට බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා බිඳ දමමින් තිරගත වනවා. මේ එය රූගත කළ ආකාරයයි

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “විශ්වය රැකගත් අපරාධකරුවන්ගේ තිරය පිටුපස සිදුවීම්

  • September 15, 2014 at 8:46 PM
    Permalink

    නියමයි සහෝ ඔබට තුති … 😛
    ජය වේවා.. 🙂 😀
    බුදු සරණයි..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *