ඉදිරි දිගහැරුම (LXIV) – The Lego Movie 2 (2017) – ලෙගෝලන්තය නැවතත්

 The-LEGO-Movie-2

මේ වසරේ පෙබරවාරි මස තිරගත වුනු The Lego Movie හි දෙවන කොටස නිපදවීම මේ වන විට තහවුරු වී අවසන්. 2014 සිනමා පටය IMDb හි 8.0 ක අගයක් ලබාගන්නට සමත් වූවා. එමෙන්ම එය ඇමරිකාව තුල $257,610,453ක ආදායමක් ලබාගන්නට සමත් වුනා. මේ ලද සාර්ථකත්වය නිසාම එහි දෙවෙනි කොටස නිපදවීමට කිසිඳු පසුබෑමකින් තොරව තීරණය කර තිබෙනවා. තවමත් මෙහි නිල නාමය වන්නේ The Lego Movie 2 යන්නයි.

NE2NovvQ8uQN63_1_b

 

මේ අනුව දෙවන කොටසේ අධ්‍යක්ෂණය Chris McKay  හට පවරා තියෙනවා. ඒ පළමු කොටසේ අධ්‍යක්ෂණ කාර්ය කල Phil Lord සහ Christopher Miller වෙනුවටය. එමෙන්ම මෙවර තිර පිටපත සැකසීම Michelle Morgan සහ Jared Stern හට පවරා තියෙනවා.

the-lego-movie-post-2

තවමත් වැඩිදුර තොරතුරු හෝ චරිත පිළිඹඳව තොරතුරු නිකුත් කර නොමැති අතර තිරගත වන දිනය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නියමිත පරිදි නිෂ්පාදනය වුවහොත් 2017 මැයි 26 දින මෙය තිරගත වනු ඇත.

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ (398 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 398 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *