සූර පප්පාට විරුද්දව රැජිනය යවන කේක් එක හදන්නේ මෙහෙමයි (Short Film)

10274327_554515727996647_4012022956425774598_n

http://www.youtube.com/watch?v=XJ1fw8rRYko&

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
විකියා (159 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

bkinfo has 159 posts and counting.See all posts by bkinfo

3 thoughts on “සූර පප්පාට විරුද්දව රැජිනය යවන කේක් එක හදන්නේ මෙහෙමයි (Short Film)

  • July 23, 2014 at 11:21 AM
    Permalink

    මමත් ෆිල්ම් එකකට සබ් දැම්මා ඒ උනාට මම මේකට දන්නා මේල් එකකකුත් දැම්මා දවස් පහකට විතර උඩ.ඒ උනාට රෙප්ලේයි නෑ
    තාම දාලත් නෑ .කරුණාකරලා උදව් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් හෙල්ප් එකක් දෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *