2013 වර්ෂයේ වැඩියෙන්ම ගූගල්හි සෙවුම් කල TV Show 10

තව හෝරා කිහිපයකින් 2013 වසර අවසන් වෙයි , 2013 වසරේ රසිකයන් අතරේ සිත් බැද ගත් කතාමාලා ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයට අසුවූ අයුරුයි, Under The Dome මේ අතරින් පළමු තැන හිමි කර ගැනීමට සමත්ව තිබේ,

Under The Dome සිංහල උපසිරස ලබා දී ඇත 
 
 
 
 
 
 
Agents of S.H.I.E.L.D. සිංහල උපසිරස ලබා දී ඇත 
 
 
Sleepy Hollow සිංහල උපසිරස ලබා දී ඇත 
 
 
Explore
 
 

Homeland  සිංහල උපසිරස ලබා දී ඇත 

 
 
 
The Blacklist සිංහල උපසිරස ලබා දී ඇත 
 
 
 
 
 
මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
විකියා (159 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

bkinfo has 159 posts and counting.See all posts by bkinfo

4 thoughts on “2013 වර්ෂයේ වැඩියෙන්ම ගූගල්හි සෙවුම් කල TV Show 10

 • January 1, 2014 at 8:56 AM
  Permalink

  maru.anith tikatath sub denta.

 • December 31, 2013 at 8:10 PM
  Permalink

  එළකිරිස්

 • December 31, 2013 at 8:06 PM
  Permalink

  Under The Dome තමා මේ දවස් වට අන්තිමටම බැලුවේ. නියම කතාවක්

 • December 31, 2013 at 6:40 PM
  Permalink

  ‍දැ‍නු‍වත්‍ ‍ක‍ලා‍ට ස්‍‍තූ‍ති‍යි……….
  ‍දි‍ග‍ට‍ම ‍න‍ව ‍තො‍ර‍තු‍රු ‍ගෙ‍න ‍එන්‍‍න……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *