සිනමාවේ ගීත ලොවින් 104 | Andekhi Anjaani | [Mujhse Dosti Karoge] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

කෙලෙසද මා සඳු සඟවා ගන්නේ, සඳ එළියෙන් ආලෝකමත් වූ රැයක..maxresdefault

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ (34 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

asiri has 34 posts and counting.See all posts by asiri

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 104 | Andekhi Anjaani | [Mujhse Dosti Karoge] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • April 17, 2016 at 10:33 AM
    Permalink

    patta machoo…. niyamai….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *