හින්දි නිලියන් මේකප් නැතුව

කාජල්
123


රානි මුකර්ජි
16108_55a932886ff72


ameesha-patel_144473604070


දීපිකා පදුකෝනි
Deepika-padukone


කරිෂ්මා කපූර්
Karisma-Kapoor


අයිශ්චර්යා රායි
pic123


කරීනා කපූර්
pic343


සෝනම් කපූර්
pic456


අනුෂ්කා ශර්මා
pic789


ප්‍රියංකා චොප්රා
priyanka-chopra-without-makeup

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

2 thoughts on “හින්දි නිලියන් මේකප් නැතුව

 • March 14, 2016 at 12:46 AM
  Permalink

  උඔට ජයෙන් ජයම වේවා!
  බොහොම ස්තුතියි

 • March 13, 2016 at 11:53 AM
  Permalink

  හේ හේ හේ…….
  හැටි ටිතරක්….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *