මෙයිසි විලියම්ස් පැසිෆික් රීම් දෙවැන්නට ඒවිද -Guillermo del Toro Wants Maisie Williams For Pacific Rim 2

සාර්ථක නිර්මාණයක් වූ පැසිෆික් රීම් පළමුවැන්න සාර්ථක ආදායම් ලැබූ නිසාම එම දිනවලම එහි දෙවැන්නක් පිළිබඳව කතාවක් ඇති වුනා. නමුත් විවිධ හේතුන් නිසා තවමත් එම කතාබහ සිනමා නිර්මාණයක් ලෙස ගොඩනැගීමට හැකියාව ලැබී නැහැ. නමුත් පලමුවන්නේ අධ්‍යක්ෂක වූ Guillermo del Toro තවමත් දෙවැන්න පිලිබඳ අදහස ඇත හැරගෙන නැහැ. මෙය වඩාත් තහවුරු වූයේ පසුගිය දිනක ඔහු නිකුත් කල ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිසාය.Capture

ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන් කතා මාලාව හරහා ආර්යා ස්ටාර්ක් ලෙස ඔබ අප හඳුනාගත් ළමා නිලි මෙයිසි විලියම්ස් දෙවැන්න සඳහා ලබාගැනීමට Guillermo හට අදහස් වීම තුල මේ පණිවිඩය නිසා මේ වන විට පෙනී යන්නේ කලක් කටකතා වලට හේතු වූ දෙවැන්න ළඟදීම ගෝ යථාර්තයක් වනු ඇති බවයි..maisiewilliamspacificrim-153860

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *