සිනමාවේ ගීත ලොවින් 140 | Atif Aslam Pehli Dafa Song | (2017)

මෙහි පරිවර්තනය සම්මානි ආවර්ජනා කරන ලද්දක් මෙන්ම උපසිරැසි ගැන්වීම අචින්ත මදුමාල් සහෝදරයා විසින් කරලා තියෙනවා. චාමර සම්පත්

Read more

MP Tourism – MP Mein Dil Hua Bache Sa – ප්‍රාන්තයක සෙල්ලම් බඩු නියෝජනය

ආයුබෝවන් ඔයාල ඔක්කොටම. ඉතින් ඔන්න තවත් වෙනස්ම ආකාරයේ දැන්වීමක් ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න තමා මම මේ හදන්නේ. මේ දැන්වීම නිර්මාණය කරලා

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 17

  සින්දුවේ නම                          : High Heels (අඩි උස පාවහන් පැලඳගෙන) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය : 2012 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය   

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 15

සින්දුවේ නම                              : Kisi Se Pyar Ho Jaye (කාටහරි ආදරයක් ඇති උනාම) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය      : 1975 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය          : 2017   ආයුබෝවන් ඔයාලට

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 14

සින්දුවේ නම                              : Hare Krishna Hare Ram (රාමාට නමස්කාර කරනවා, ක්‍රිෂ්නාට නමස්කාර කරනවා) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය      : 2007 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය          : 2017   ආයුබෝවන්

Read more

The Ghazi Attack (2017) – පුර්ව ප්‍රචාරක පටය

ආයුබෝවන් ඔයාල ඔක්කොටම. ඔයාල දන්නවා මම ඉදල හිටලා හින්දි චිත්‍රපට වල පුර්ව ප්‍රචාරක පට ඔයාලට අරන් එනවා කියල. ඔන්න මම

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 13

සින්දුවේ නම                                : Gud Naal Ishq Mitha (ආදරය හකුරු වලට වඩා පැණි රසයි) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය       :

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 12

සින්දුවේ නම                              : Dhol Baaje (බෙරය වැයෙනවා) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය      : 1999 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය          : 2015  

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 11

සින්දුවේ නම                                : Haseeno Ka Deewana (සුන්දරියන්ගේ උම්මත්තකයා) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය      : 1981 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය          :

Read more