ඇවෙන්ජර්ස් කණ්ඩායමට එරෙහි වෙන්නේ තානොස් විතරක්මද?

තදබල DC රසිකයෙක් උනත් මාවල් රසිකයෝ හැමෝම වගේ බලන් ඉන්න Avengers: Infinity War චිත්‍රපටය ගැන යමක් කියන්න තමයි මේ සූදානම. හැමෝම දන්නවනේ

Read more

Spider-Man Homecoming Trailer 2 [දෙවන පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග]

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Justice League (2017) Official Trailer #1 [පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග]

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Transformers_ The Last Knight Trailer #2 (2017 [පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග]

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

The Fate of the Furious Trailer #2 (2017) [පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග]

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Pirates Of The Caribbean 5 (2017) Official Trailer # 3 [පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග]

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Guardians Of The Galaxy 2 (2017) Trailer 2 & 3 [පූර්ව ප්‍රචාරක පට ද්විත්වයම සිංහල උපසිරැසි සමග]

දෙවන පූර්ව ප්‍රචාරක පටය තෙවන පූර්ව ප්‍රචාරක පටය හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

The Fate of the Furious | FAST 8 | Trailer #1 (2017) [පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමග]

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරසි සමඟ

හසන්ත වික්‍රමරත්නමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

The Equalizer (2014) – යුක්තිය වෙනුවෙන් [ Trailer with Sinhala Subtitles]

කාලෙකට පැත්තේ මංසල පැත්තට ගොඩ වෙන්න හිතුනා ඉදිරියේ තිරගතවෙන්න තියෙන චිත්‍රපටයක පූර්ව ප්‍රචාරක පටයක් සමඟ. විශේෂයෙන් මේ ගැන කියන්න හිතුනේ

Read more