සිනමාවේ ගීත ලොවින් 126 | Pagalon Sa Naach | [ JUNOONIYAT ] | සිංහල උපසිරසි සමඟ

ඉහතින් තිබෙන්නේ අන්තර්ජාලයට නිකුත් කල මියුසික් වීඩියෝව වන අතර පහලින් තිබෙන්නේ අන්තර්ජාලයට එක කළ චිත්‍රපටයට අදාල වීඩියෝවයි කසුන් උපේක්ෂ

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 107 | Tu Hai Ki Nahi | [Roy] | සිංහල උපසිරසි සමඟ

♪ කාලයන් මගේ සොදුරුම මොහොතවල් ලෙසින් හැරවූයේ ඔබයි ♪ කසුන් උපේක්ෂ

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 103 | Tu Jahan | [Salaam Namaste] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

♪ මගේ සිතින් හිතුවේ කවුරුන්හෝ මගේම වෙන්න කියායි ♪ ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න කසුන් උපේක්ෂ

Read more